Karar No:2423 İthalat Rejimine Ek Karar

Posted by admin

18.04.2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – İthalat Rejimine Ek Karar” ile;

 

72.Fasılda yer alan “Demir ve Çelik Ürünleri” ne yönelik 15.07.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak gümrük vergi oranlarında düzenleme yapılmıştır.

İlgili Karar ekte sunulmuş olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın