Karar No: 2424 – İthalat Rejimine Ek Karar

Posted by admin

18.04.2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – İthalat Rejimine Ek Karar” ile;

 

Karar kapsamında tahsil edilecek İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranları Ek-1 ve Ek-2 de yer alan tablolarda belirtilmiştir.

 

EK-1 de GTİP’leri belirtilen ürünlere 01.10.2020 tarihinden itibaren,

EK-2 de GTİP’leri belirtilen ürünlere ise kararın yayınlandığı tarihten 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanacak olan İlave Gümrük Vergileri (İGV) gösterilmiştir.

 

 

İlgili Karar ekte sunulmuş olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir cevap yazın