Rakipsiz Gümrük Hizmeti

Starting from loading to unloading and maintaining the highest standards in terms of safety while in transit, we take nothing to chance.

WEB SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ!

Özgü Gümrük Müşavirliği iş akışını sağlar. Türkiye’nin önde gelen varlık tabanlı olmayan tedarik zinciri yönetimi şirketlerinden biri olarak, hem navlun yönetiminde hem de endüstri lideri çözümler tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Dünya çapında her bölgesinde uzman ekibiyle, en zorlu tedarik zinciri sorularına uygulanabilir cevaplar sağlamak için operasyonel mükemmellik sunar.

Yavuz Şener ÖZMEN
Başkan ve CEO

ozgugumr
Yapılan Projeler
Dünya Çapında Müşteriler
Müşteri Memnuniyeti
Ekip

Özel Hizmetler

Müşterilerimizin özel gümrükleme ve danışmanlık ihtiyaçlarının her ayrıntısını ele alma yeteneğimizle dünya çapında tanınan Özgü Gümrük Özel Hizmetler ekibi, tüm Gümrükleme işlerinizle ilgilenir.

Hedefinize %100 emin ve güvenli bir şekilde ulaşın

Gümrük sektörü uyacak ayrıntılı bir hizmet düzeni tasarladık. Verdiğimiz hizmeti ile güvenli ve zamanında teslim edeceğiz!

En Güncel Haberler

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Geçmişte ‘Gümrük Komisyoncusu ve Gümrük Komisyoncu Yardımcısı’ olarak adlandırılan bu hizmet sınıfı yeni kanunumuzda  ‘Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı’ olarak tanımlanmıştır.

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine ‘Gümrük Müşaviri’ denilmektedir.

Gümrük Müşavirleri faaliyetlerini;

 • Serbest meslek mensubu (bağımsız olarak) yoluyla,
 • Bir tüzel kişilik ortağı yoluyla,
 • Müşavirlik şirketi dışında bir şirketin çalışanı olarak doğrudan temsil yoluyla,
  olmak üzere üç ayrı biçimde sürdürebilir.

Bir gümrük müşavirinin yanında çalışan ve onun adına gümrükte iş takip eden ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilen kişilere ‘Gümrük müşavir yardımcısı” denir.

Gümrük müdürlükleri yetkilerine göre iki sınıfa ayrılır;

 • A sınıfı gümrükler; her türlü gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.
 • B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.

Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesi hükümleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenmektedir.

İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli üzerinde Gümrük Kanunu hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

Gümrük Kanununa göre: alıcı ve satıcı arasında bir ilişki bulunmamalı; ilişkinin varlığı durumunda ise, satış bedeli bu maddenin Gümrük Kanununun 24 (2) maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir. Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları,

 • Birbirlerinin yasal ortakları olmaları,
 • İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları,
 • Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5’i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması,
 • Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi,
 • Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi,
 • Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi,
 • Aynı ailenin üyeleri olmaları. (aynı ailenin üyeleri deyimi; karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, üvey anne-baba, üvey çocuk ve üvey kardeşi ifade eder).

Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak birbiri ile iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymaları durumunda, ilişki içinde oldukları kabul edilir.

Bizi özel yapan nedir?

Dünya çapında 17 bölgesel kümede çalışan 42.000’den fazla özel çalışan, operasyonel mükemmellik sunar.

Özveri
Depolama
Hizmeti
Ulaşabilirlik ve
sağlıklı iletişim
Danışmanlıkta
Uzmanlık

Ücretsiz Teklif İste

  ÖZGÜ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ
  • ATATÜRK MAH.ATAŞEHİR BULVARI GARDENYA 7/1 PLAZA K:3 D:21

  • +90 216-456-5242